BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

                 Số:  357/ TB-CDA

                      Đà Nẵng, ngày 04 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO

Tuyển dụng Giảng viên và Nhân viên

 

Nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, nhân viên đáp ứng công tác đào tạo của nhà trường cho những năm trước mắt và lâu dài, Trường Cao đẳng Đức Trí có nhu cầu tuyển dụng các vị trí giảng viên, nhân viên cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG

1.Chuyên ngành                                             Số lượng

-      Công nghệ thông tin:                                    03

-      Thiết kế đồ họa                                             01

-      Ngôn ngữ Anh:                                             01

-      Ngôn ngữ Nhật:                                            01

-      Sinh học:                                                       01

-      Xây dựng:                                                     02

-      Sư phạm Tiểu học                                         04

2. Tiêu chuẩn chung

- Có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt

- Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên theo đúng nhóm ngành cần tuyển (ưu tiên ứng viên nam hoặc có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ)

- Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 khung châu Âu trở lên (Trừ những ứng viên là Giảng viên ngoại ngữ). Có chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ B trở lên.

II. HỒ SƠ GỒM:

Đơn xin việc viết tay, sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có liên quan (công chứng), giấy chứng nhận sức khỏe. (Nhà trường không hoàn trả hồ sơ nếu không trúng tuyển).

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

Hồ sơ ứng viên xin gửi về phòng Tổng hợp – Trường Cao đẳng Đức Trí, 116 Nguyễn Huy Tưởng, Thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0511 6265 299.

Thời hạn nhận Hồ sơ:  kể từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 20/01/2017.

  Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các đơn vị liên quan;

- Website;

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Thu

 

            

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

 Số:      /TB-CDA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Đà Nẵng, ngày   tháng 01  năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết âm lịch (Nguyên đán) Đinh Dậu

năm 2017 đối với HSSV

 Theo kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) Đinh Dậu năm 2017 đối với HSSV thuộc các bậc đào tạo của nhà trường như sau:

1. Đối tượng nghỉ Tết:

Tất cả học sinh, sinh viên đang theo học các bậc đào tạo tại trường.

2. Thời gian nghỉ và trở lại học tập:

- Thời gian nghỉ: Từ ngày 16/01/2017 đến hết ngày 03/02/2017 (tức là ngày 19 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày 07 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

- Lịch học bắt đầu từ ngày 04/02/2017 (ngày 08 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ Tết Âm lịch (Nguyên đán) năm Đinh Dậu, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu trưởng, phó các phòng, ban, khoa, trung tâm, CVHT liên quan có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV đón Tết với tinh thần “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm”, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

HSSV căn cứ nội dung thông báo này để thực hiện hiệu quả.

 

 Nơi nhận:

- HĐQT, BGH (Để b/c);

- Các Phòng, Ban, Khoa, TT,

  CVHT, HSSV các lớp (Để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT, ĐT-CTSV.

 

          KT.HIỆU TRƯỞNG

      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

      ThS. Trần Thanh Trình

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

 Số:      /TB-CDA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Đà Nẵng, ngày   tháng 12  năm 2016

 

THÔNG BÁO

LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2017

 

Thực hiện quy định của Nhà nước và căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học, Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2017 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên tất cả các lớp đang học tập tại trường.

2. Thời gian nghỉ và trở lại học tập:

- Thời gian nghỉ: Từ chủ nhật ngày 01/01/2017 đến thứ 2 ngày 02/01/2017.

- Thời gian đi học lại: Từ Thứ 3 ngày 03/01/2017 sinh viên học và thi theo Thời khóa biểu được niêm yết tại bảng thông báo và website của trường.

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, Nhà trường yêu cầu Trưởng/phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, CVHT các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở sinh viên nghỉ và trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo này.

 Nơi nhận:

- HĐQT, BGH (Để b/c);

- Các Phòng, Ban, Khoa, TT,

  CVHT, HSSV các lớp (Để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT, ĐT-CTSV.

 

             KT.HIỆU TRƯỞNG

      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

  

    Ths. Trần Thanh Trình

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

 Số:      /TB-CDA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Đà Nẵng, ngày 16 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

NGHỈ HỌC VÌ LÝ DO LŨ LỤT

 

Trước tình hình thời tiết có diễn biến bất thường, mưa lớn kéo dài. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên toàn trường, Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo cho tất cả các HSSV nghỉ học trong 2 ngày 17,18/12/2016 (Thứ 7, chủ nhật)

- Các HSSV hạn chế đi lại trong mưa bão, chủ động bảo toàn tài sản, sức khỏe.

- Các HSSV đang học tập tại trường được nghỉ học, các HSSV đang thực tập, thực tế (tại các cơ quan, công ty, bệnh viện, …) chịu sự chỉ đạo trực tiếp của cơ quan đang quản lý.

- Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, Nhà trường yêu cầu Trưởng/phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, CVHT các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở sinh viên nghỉ và trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo này.

 Nơi nhận:

- HĐQT, BGH (Để b/c);

- Các Phòng, Ban, Khoa, TT,

  CVHT, HSSV các lớp (Để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT, ĐT-CTSV.

 

          KT.HIỆU TRƯỞNG

      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

  

      Ths. Trần Thanh Trình

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

 Số:      /TB-CDA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Đà Nẵng, ngày 07 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

LỊCH NGHỈ GIỮA KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học, nhà trường thông báo lịch nghỉ giữa học kỳ như sau:

1. Đối tượng: Là sinh viên các lớp đang học tập tại trường.

2. Thời gian nghỉ và trở lại học tập:

- Thời gian nghỉ: Từ Thứ 7 ngày 19/11/2016 đến thứ sáu ngày 25/11/2016.

- Thời gian đi học lại: Từ Thứ 7 ngày 26/11/2016 sinh viên học và thi theo Thời khóa biểu được niêm yết tại bảng thông báo và website của trường.

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu Trưởng/phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, CVHT các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở sinh viên nghỉ và trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo này.

 Nơi nhận:

- HĐQT, BGH (Để b/c);

- Các Phòng, Ban, Khoa, TT,

  CVHT, HSSV các lớp (Để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT, ĐT-CTSV.

 

          KT.HIỆU TRƯỞNG

      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

      Ths. Lương Duy Thảo

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

 

Số:…317…/QĐ- CDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Đà Nẵng, ngày  14   tháng  9  năm  2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách học sinh - sinh viên

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

 

Căn cứ Quyết định số 962/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 08/03/2005 của Bộ GD&ĐT về việc thành lập Trường Cao đẳng Đức Trí – Đà Nẵng ;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 42/2007/BGD&ĐT ngày 13/8/2007 về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và TCCN hệ chính quy;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo & Công tác Học sinh - Sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách đối với 17 HSSV có tên sau:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Ghi chú

1

Lê Hoàng

Linh

16.5.1995

C13MT

 

2

Nguyễn Thị

Hiếu

23.10.1994

C14KT

 

3

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

27.03.1996

C14QK

 

4

Huỳnh Trọng

Phú

20.9.1997

C15QT

 

5

Trần Thanh

Hải

17.12.1996

C15QT

 

6

Võ Thị

Thiến

14.4.1996

C15KT

 

7

Huỳnh Nguyễn Đăng

Kha

04.5.1997

C15ĐD

 

8

Rơ Châm

Súi

14.4.1996

C15ĐD

 

9

Rơ Châm

Siêng

25.9.1996

C15ĐD

 

10

Y

Ước

30.10.1997

C15ĐD

 

11

Phan Trần Hoàng

Oanh

21.10.1997

C15DC

 

12

Rcom

Thuận

15.6.1996

C15TC

 

13

Pơ Loong Thị Lý

Oanh

14.10.1998

C16ĐD2

 

14

Hồ Thị Mỹ

Truyền

11.6.1998

C16DC2

 

15

Lâm Thu

Tươi

21.6.1997

C16DC2

 

16

Phan Thị

Cúc

16.12.1984

L16ĐD2

 

17

Phạm Hữu

Hùng

16.01.1988

L16ĐD2

 

Điều 2. Quyết định được thông báo về gia đình và chính quyền địa phương.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Trưởng các phòng, khoa, đơn vị thuộc trường, cố vấn học tập và HSSV có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT; Hiệu trưởng (B/c);

- Như điều 3;

- Website Nhà trường;

- Lưu VT, ĐT-CTHSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

ThS. Lương Duy Thảo

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

Số:          /TB-CDA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2015

 

THÔNG BÁO

  NGHỈ HỌC DO ẢNH HƯỞNG CỦA BÃO

 

- Dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Để đảm bảo an toàn cho sinh viên, nay Trường Cao đẳng Đức Trí thông báo cho sinh viên đang học tại Trường được nghỉ học ngày thứ Ba,13/9/2016.

Học lại bình thường từ Thứ Tư, ngày 14/9/2016.

  

Nơi nhận:

- HĐQT (b/cáo)

- BGH;

- Các phòng, ban, khoa, TT, CVHT,

ĐTN, các lớp (t/hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT, ĐT&CTHSSV.

 

 

 

 

 

 

bogddtthuvien1 1 

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
269507