BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

 Số:      /TB-CDA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Đà Nẵng, ngày 14 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

NGHỈ HỌC VÌ BÃO SỐ 10

 

Trước tình hình thời tiết có diễn biến bất thường, mưa lớn. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên toàn trường, Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo cho tất cả các HSSV nghỉ học vào ngày mai tức là thứ Sáu ( Ngày 15/9/2017)

          - Mọi thông tin thay đổi nhà trường sẽ thông báo qua trang website và trang facebook của nhà trường.

- Các HSSV hạn chế đi lại trong mưa bão, chủ động bảo toàn tài sản, sức khỏe

- Các HSSV đang học tập tại trường được nghỉ học, các HSSV đang thực tập, thực tế (tại các cơ quan, công ty, bệnh viện, …) chịu sự chỉ đạo trực tiếp của cơ quan đang quản lý.

- Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, Nhà trường yêu cầu Trưởng/phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, CVHT các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở sinh viên nghỉ và trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo này.

 Nơi nhận:

- HĐQT, BGH (Để b/c);

- Các Phòng, Ban, Khoa, TT,

  CVHT, HSSV các lớp (Để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT, ĐT-CTSV.

 

          KT.HIỆU TRƯỞNG

      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

  

      Ths. Trần Thanh Trình

 

 

 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

 

Số:         /TB-CDA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Đà Nẵng , ngày      tháng 8  năm 2017

THÔNG BÁO

 Nghỉ Lễ 02/9/2017 đối với HSSV

                                                                                                                

Thực hiện quy định về nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2017, Nhà trường thông báo lịch nghỉ đối với HSSV thuộc các bậc đào tạo của nhà trường như sau:

1. Đối tượng:

Tất cả sinh viên đang theo học các bậc đào tạo tại trường.

2. Thời gian:

- Sinh viên được nghỉ 04 ngày, bắt đầu từ ngày 01/9/2017 đến hết ngày 04/9/2017.

- Ngày 05/9/2017 (Thứ 3) HSSV đi học theo thời khóa biểu niêm yết tại bảng thông báo và website của trường: www.ductri.edu.vn

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ Lễ, Nhà trường yêu cầu Trưởng/phó các phòng, ban, khoa, trung tâm, cố vấn học tập và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo trên.

 

Nơi nhận:

- HĐQT, BGH (Để b/c);

- Các Phòng, Ban, Khoa, TT,

  CVHT, HSSV các lớp (Để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT, ĐT-CTSV…

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO & CTSV

 

 

 

 

 

ThS. Võ Hoàng Kim Anh

 

 

 

Tuyển sinh trung cấp hệ chính quy năm 2017 như sau:

  Thông báo tuyển sinh Cao đẳng năm 2017 như sau.

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 31  tháng 3 năm 2017

                                                                                          

 THÔNG BÁO

V/v Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ Tin học ứng dụng CNTT cơ bản”

Thông báo về việc Tổ chức “Kỳ kiểm tra Chứng chỉ Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT_BGDDT_BTTTT ngày 21/6/2016 về Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (chứng chỉ do trung tâm phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng cấp) như sau:

1. Địa điểm và thời gian sát hạch

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Đức Trí. Địa chỉ: 116 Nguyễn Huy Tưởng – Đà Nẵng.

- Thời gian dự kiến: 16/4/2017.

2. Thủ tục đăng ký dự kiểm tra

- Đơn đăng ký tham dự kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ quốc gia (mẫu file đính kèm);

- 01 Chứng minh nhân dân (photo công chứng);

- 02 ảnh thẻ 3x4;

- Lệ phí thi chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: 1.200.000 VNĐ/thí sinh;

- Lệ phí quản lý và cấp chứng chỉ: 300.000 VNĐ/thí sinh;

- Lệ phí ôn tập (nếu đăng ký, không bắt buộc): 500.000 VNĐ/học viên.

3. Thời gian ôn tập: Từ ngày 10/4/2017 (vào các buổi tối trong tuần).

4. Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 10/4/2017.

5. Đăng kí và nộp lệ phí thi tại: Phòng Tổng hợp, Trường Cao đẳng Đức Trí

Địa chỉ: 116 Nguyễn Huy Tưởng - Q.Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 6265.299 gặp Cô Quỳnh (0962.841.384) hoặc cô Hiếu (01657.674083)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số… /TB-CDA     

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2017

                                                      

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lớp học và cấp chứng chỉ  

bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội

  

Được sự thống nhất và hợp tác của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trường Cao đẳng Đức Trí tổ chức lớp học và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2017 cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 17/4/2017 đến ngày 03/5/2017 (Khai giảng: 8h00, thứ Hai, ngày 17/4/2017).

- Lịch học: các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6

 +Sáng: từ 07h45 đến 11h30

 +Chiều: từ 13h45 đến 17h00

 +Tối: từ 18h30 – 21h00

2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Đức Trí, 116 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.

3. Thành phần, số lượng

- Thành phần: 

+ Sinh viên khoa GDTC&QPAN trường CĐ Đức trí

+ Cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp; Tổng phụ trách Đội; Học sinh - Sinh viên các trường THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học có nhu cầu và tâm huyết với công tác Đoàn, Đội...

+ Đoàn viên thanh niên có nhu cầu trang bị kiến thức về công tác Đoàn, Hội, Đội.

- Số lượng: 60 học viên.

4. Văn bằng chứng chỉ: Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội do Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cấp có giá trị trên toàn quốc (Theo Quyết định số 1070/QĐ-TWĐ-HVTTNVN ngày 25/3/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn).

5. Kinh phí: Mức học phí là 3.000.000đ/học viên/khóa.

Danh sách đăng ký tham gia lớp học trực tiếp về Cô Nguyễn Thị Nhi, Phó Bí thư Đoàn trường – Trường Cao đẳng Đức Trí, địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , điện thoại 0934.840.975 hoặc 0236.6265256 trước ngày 10/4/2017. 

                                                                            

            Nơi nhận:                                                                Q. HIỆU TRƯỞNG

-    Ban giám hiệu (b/c);

-    VP Thành Đoàn, các ban Thành Đoàn;

-    Các trường ĐH, CĐ, CĐN, THCN, THPT;

-   Các phòng, Khoa, Ban;                                                 

-   Lưu VT.                                                                          ThS. Trần Thanh Trình

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

 

Số:       /TB-CDA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Đà Nẵng, ngày  17 tháng 03  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Và nghỉ lễ 30/4; ngày 1/5 - Năm học 2017-2018

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4; ngày 1/5 - Năm học 2017-2018như sau:

1. Đối tượng nghỉ:

Tất cả HSSV đang theo học các bậc đào tạo tại.

2. Thời gian nghỉ:

a. Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch): 

- Thời gian nghỉ: Ngày 06/4/2017 (Thứ 5, 10/3 Âm lịch).

- Thời gian đi học lại: ngày 07/4/2017 (Thứ 6) HSSV học và thi theo TKB.

b. Nghỉ Lễ 30/4; ngày 1/5:

Thời gian nghỉ: Từ ngày 29/4/2017 (Thứ 7) đến hết ngày 05/5/2017 (Thứ 6).

- Thời gian đi học lại: Ngày 06/5/2017 (Thứ 7) HSSV học và thi theo thời khóa biểu. HSSV theo dõi thời khóa biểu được niêm yết tại bảng thông báo và website của trường: www.ductri.edu.vn  

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu Trưởng/phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Cố vấn học tập các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV nghỉ và trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo này.

 

 Nơi nhận:

- BGH (B/cáo);

- Các phòng, ban, khoa, TT,

  CVHT, HSSV các lớp (T/hiện);

- Website của trường;

- Lưu VT.

 

          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

ThS. Trần Thanh Trình

 

bogddt thuvienso 

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
397076