BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

                 Số:  357/ TB-CDA

                      Đà Nẵng, ngày 04 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO

Tuyển dụng Giảng viên và Nhân viên

 

Nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, nhân viên đáp ứng công tác đào tạo của nhà trường cho những năm trước mắt và lâu dài, Trường Cao đẳng Đức Trí có nhu cầu tuyển dụng các vị trí giảng viên, nhân viên cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG

1.Chuyên ngành                                             Số lượng

-      Công nghệ thông tin:                                    03

-      Thiết kế đồ họa                                             01

-      Ngôn ngữ Anh:                                             01

-      Ngôn ngữ Nhật:                                            01

-      Sinh học:                                                       01

-      Xây dựng:                                                     02

-      Sư phạm Tiểu học                                         04

2. Tiêu chuẩn chung

- Có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt

- Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên theo đúng nhóm ngành cần tuyển (ưu tiên ứng viên nam hoặc có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ)

- Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 khung châu Âu trở lên (Trừ những ứng viên là Giảng viên ngoại ngữ). Có chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ B trở lên.

II. HỒ SƠ GỒM:

Đơn xin việc viết tay, sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có liên quan (công chứng), giấy chứng nhận sức khỏe. (Nhà trường không hoàn trả hồ sơ nếu không trúng tuyển).

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

Hồ sơ ứng viên xin gửi về phòng Tổng hợp – Trường Cao đẳng Đức Trí, 116 Nguyễn Huy Tưởng, Thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0511 6265 299.

Thời hạn nhận Hồ sơ:  kể từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 20/01/2017.

  Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các đơn vị liên quan;

- Website;

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Thu

 

            

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
490053