TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số… /TB-CDA     

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2017

                                                      

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lớp học và cấp chứng chỉ  

bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội

  

Được sự thống nhất và hợp tác của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trường Cao đẳng Đức Trí tổ chức lớp học và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2017 cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 17/4/2017 đến ngày 03/5/2017 (Khai giảng: 8h00, thứ Hai, ngày 17/4/2017).

- Lịch học: các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6

 +Sáng: từ 07h45 đến 11h30

 +Chiều: từ 13h45 đến 17h00

 +Tối: từ 18h30 – 21h00

2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Đức Trí, 116 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.

3. Thành phần, số lượng

- Thành phần: 

+ Sinh viên khoa GDTC&QPAN trường CĐ Đức trí

+ Cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp; Tổng phụ trách Đội; Học sinh - Sinh viên các trường THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học có nhu cầu và tâm huyết với công tác Đoàn, Đội...

+ Đoàn viên thanh niên có nhu cầu trang bị kiến thức về công tác Đoàn, Hội, Đội.

- Số lượng: 60 học viên.

4. Văn bằng chứng chỉ: Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội do Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cấp có giá trị trên toàn quốc (Theo Quyết định số 1070/QĐ-TWĐ-HVTTNVN ngày 25/3/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn).

5. Kinh phí: Mức học phí là 3.000.000đ/học viên/khóa.

Danh sách đăng ký tham gia lớp học trực tiếp về Cô Nguyễn Thị Nhi, Phó Bí thư Đoàn trường – Trường Cao đẳng Đức Trí, địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , điện thoại 0934.840.975 hoặc 0236.6265256 trước ngày 10/4/2017. 

                                                                            

            Nơi nhận:                                                                Q. HIỆU TRƯỞNG

-    Ban giám hiệu (b/c);

-    VP Thành Đoàn, các ban Thành Đoàn;

-    Các trường ĐH, CĐ, CĐN, THCN, THPT;

-   Các phòng, Khoa, Ban;                                                 

-   Lưu VT.                                                                          ThS. Trần Thanh Trình

 

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
532632