TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

 Số:      /TB-CDA

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ GHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Đà Nẵng, ngày 27 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tổ chức lớp học và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm TCCN

 Được sự thống nhất và hợp tác của Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam,

 Trường Cao Đẳng Đức Trí tổ chức lớp học và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Sư Phạm TCCN năm 2017 cụ thể như sau:

 1.Thời gian:

 - Thời gian: Dự kiến bắt đầu từ ngày 09/10/2017.

 - Lịch học: Các ngày trong tuần: từ thứ 2 đến thứ 6

 + Sáng từ 8h00 đến 11h00 – Chiều từ 14h00 đến 17h00.

 + Thời gian tối: Từ 18h00 đến 20h30

    (Tùy theo điều kiện của học viên có thể đăng ký học thứ 7 và CN)

 2.Địa điểm: Học tại trường Cao Đẳng Đức Trí, 116 Nguyễn Huy Tưởng – Hòa- Liên Chiểu – TP Đà Nẵng.

3. Đơn vị cấp chứng chỉ: Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

4. Kinh phí:    2.800.000 đ/Học viên/Khóa.

5. Nơi đăng ký:

6.Hồ sơ đắng ký: 

 - Đơn đăng ký (theo mẫu có sẵn)

 - 02 ảnh 3x4

 - CMND photo

 Thời gian đăng ký hạn cuối ngày 30/9/2017

 

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
525851