TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO - CTSV

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

V/v hủy điểm của sinh viên

Căn cứ kế hoạch Tốt nghiệp và danh sách sinh viên nợ học phí tính đến ngày 29/01/2018 của phòng Kế hoạch – Tài vụ

Nay Nhà trường thông báo đến các sinh viên có danh sách kèm theo: xem danh sách

Đến 17h00 ngày 04/02/2018 những sinh viên còn nợ học phí, Phòng Đào tạo – CTSV sẽ không nhập điểm quá trình học của sinh viên và mọi vấn đề thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Đề nghị toàn thể sinh viên chưa hoàn thành việc đóng học phí nghiêm túc thực hiện việc đóng học phí đúng thời hạn trên để không ảnh hưởng tới kết quả học tập của cá nhân và kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

 TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO - CTSV

 

 

      ThS. Võ Hoàng Kim Anh

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
532668