BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........./TB-CDA

            Đà Nẵng, ngày 01 tháng 3 năm 2018 

  

THÔNG BÁO

V/v Tuyển dụng nhân sự năm 2018

 

 Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Trường Cao đẳng Đức Trí thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2018 cụ thể như sau:

 I.  VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:  

TT

Vị trí công việc

Trình độ

Số lượng

1

Nhân viên bộ phận tuyển sinh và hợp tác doanh nghiệp

Trung cấp trở lên

06

2

Nhân viên phòng TCHC

Thạc sỹ Luật

01

3

Nhân viên phòng đào tạo

Thạc sỹ CNTT

01

4

Giảng viên ngành du lịch

Thạc sỹ

01

5

Giảng viên ngành CNTT

Thạc sỹ

01


II. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG:

1.Đơn xin việc, nêu rõ vị trí công việc

2.Bản sao các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ có liên quan (chứng thực)

3.Bản sao Hộ khẩu, chứng minh nhân dân (chứng thực)

4.Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng)

5.Sơ yếu lý lịch (6 tháng gần nhất)

6.Ảnh 3x4: 03 cái (ghi rõ thông tin sau ảnh)

III. NƠI NHẬN VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

1. Nơi nhận: Phòng Tổ chức hành chính. Điện thoại: 0236.6265299 Số 116 Nguyễn Huy Tưởng, TP. Đà Nẵng.

2. Thời gian: Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày thông báo đến hết ngày 15/3/2018 (Nhà trường không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển)  

 

Nơi nhận:                                                     

- HĐQT (b/c);

- Đăng website;

- Lưu: VT.

 

 

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
532649