BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

Số:     /TB-CDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Đà Nẵng, ngày   tháng    năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 Âm lịch);

Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975 - 30/4/2018)

và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

 

Căn cứ Điều 73 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung về quy định người lao động hàng năm được nghỉ việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ;

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên được biết như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ LỄ:

1.1. Dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương:

- Nghỉ 01 (một) ngày: thứ Tư, ngày 25/4/2018 (tức mồng 10 tháng 3 ÂL).

1.2. Dịp Kỷ niệm 43 năm ngày Chiến thắng (30/4/1975 - 30/4/2018) và Quốc tế Lao động 1/5:

- Nghỉ liên tục 02 (hai) ngày: thứ Hai (30/4/2018) và thứ Ba (01/5/2018).

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ trên, Ban giám hiệu Nhà trường yêu cầu Trưởng/ phó các Phòng, Khoa, Trung tâm, Cố vấn học tập các lớp có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV nghỉ và học tập trở lại theo đúng nội dung thông báo này.

 

Nơi nhận:

- BGH (B/cáo);

- Các phòng, khoa,

  CVHT, HSSV các lớp;

- Website của trường;

- Lưu VT

 

 

 

 

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
532620