BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGỆ Y – DƯỢC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:........./TB-CDA

         Đà Nẵng, ngày 20 tháng 02 năm 2019    

  

THÔNG BÁO

V/v Tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2019

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2019 cụ thể như sau:

 I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 

TT

Vị trí công việc

Trình độ

Số lượng

1

Giảng viên ngành Y học cổ truyền

Đại học trở lên

10

2

Giảng viên ngành Kỹ thuật phục hình răng

Đại học trở lên

08

3

Giảng viên ngành Hộ sinh

Đại học trở lên

08

4

Giảng viên ngành Giáo dục mầm non

Đại học trở lên

06

5

Giảng viên ngành Tiếng Anh

Đại học trở lên

06

6

Giảng viên ngành Tiếng Hàn

Đại học trở lên

06

7

Giảng viên ngành Tiếng Đức

Đại học trở lên

06

 II. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG:

1.Đơn xin việc, nêu rõ vị trí công việc

2.Bản sao các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ có liên quan (chứng thực)

3.Bản sao Hộ khẩu, chứng minh nhân dân (chứng thực)

4.Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng)

5.Sơ yếu lý lịch (6 tháng gần nhất)

6.Ảnh 3x4: 03 cái (ghi rõ thông tin sau ảnh)

III. NƠI NHẬN VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

Nơi nhận: Phòng TCHC, trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam

Số 116 Nguyễn Huy Tưởng, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Điện thoại: 024 39 15 25 35. DĐ: 0966 206 747 (Chị Huyền)

Thời gian: Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày thông báo đến hết ngày 20/03/2019.

               (Nhà trường không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển)

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c);

- Website;

- Lưu: VT.

 

 (Đã ký & đóng dấu)

  

 

ThS. Trần Thanh Trình

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y - DƯỢC VIỆT NAM

Địa chỉ: 116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng \ Điện thoại:  024 39 15 25 35 - 024 85 85 85 35 - 08 1515 6666

Văn phòng tuyển sinh tại Hà Nội: 40 Trần Cung, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

Thống kê

Articles View Hits
579450