canh quan truong -cab2Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2014 - 2015 (Xem chi tiết)

 Các Khoa, bộ môn căn cứ kế hoạch này để xây dựng kế hoạch học tập và giảng dạy chi tiết cho từng ngành, từng khóa học của đơn vị mình

Các Phòng, Ban, trung tâm, bộ phận căn cứ kế hoạch này để xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học 2014 - 2015 phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn