- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (31/10/2016 - 6/11/2016) xem lịch

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (24/10/2016 - 30/10/2016) xem lịch

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (08/08/2016 - 14/08/2016) xem lịch

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 (18/07/2016 - 22/07/2016) xem lịch

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2-Tuần 49 (20/06/2016 - 26/06/2016) xem lịch

 - Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2-Tuần 45 (23/05/2016 - 29/05/2016) xem lịch

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2-Tuần 43 (09/05/2016 - 15/05/2016) xem lịch 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2-Tuần 30 (22/2-28/2/2016) xem lịch

 - Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2-Tuần 28 (25/1-01/2/2016) xem lịch

  - Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 học kỳ: I - năm học: 2015 - 2016 tuần  xem lịch

 - Danh sách sinh viên thi lại  (2015-2016) xem lịch 

 Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 ( Học kỳ: I - Năm học: 2015 - 2016) xem lịch 

 - Danh sách sinh viên thi lại đợt 3 năm học 2014-2015  xem lịch 

 Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 từ ngày 9/6 đến ngày 26/6/2015 - năm học 2014 - 2015 (CÓ CHỈNH SỬA) xem lịch  

 Lịch thi kết thúc học phần lần 1 ngày 24/4 và 4 & 6/5/2015 - năm học 2014 - 2015 xem lịch  

- Lịch thi kết thúc học phần lần 2 - ngày 15/4, 16/4, 17/4 & 21/4/2015 - năm học 2014 - 2015(có thay đổi lịch) xem lịch  

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 ngày 9/4 và 16/4/2015 - năm học 2014 - 2015 xem lịch  

- Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần ngày 26/02 và 03/03/2015  

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 từ ngày 06/02/2015 - năm học 2014 - 2015 (có chỉnh sửa) xem lịch 

- Danh sách sinh viên thi lại các môn ngày 19/01 & 20/01/2015 xem lịch 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1 & 2 từ ngày 12/01/2015 - năm học 2014 - 2015 xem lịch 

-  Lịch thi kết thúc học phần lần 1 ngày 26/12/2014 - năm học 2014 - 2015 xem lịch 

- Lịch thi kết thúc học phần lần 1- các ngày 24, 26/11/2014 và 01/12/2014 - năm học 2014 - 2015 xem lịch 

- Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần lần 1 - từ ngày 30/10/2014 - năm học 2014 - 2015 xem lịch   

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn