- TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (19/05/2018 - 20/05/2018)xem lịch       

 - Thời khóa biểu lớp liên thông  (19/05/2018 - 20/05/2018)xem lịch      

 + DanhSachThi -CSSK TRẻ em

DanhSachThi -CSSK NCT

  - TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (12/05/2018 - 13/05/2018)xem lịch        

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (12/05/2018 - 13/05/2018)xem lịch     

DanhSachThi - Hóa dược 2

DanhSachThi - Bào chế 2

DANH SÁCH HỌC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

- TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (05/05/2018 - 06/05/2018)xem lịch      

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (05/05/2018 - 06/05/2018)xem lịch     

 + Danh Sách - Độc chất-01.5.18

- TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (21/04/2018 - 22/04/2018)xem lịch     

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (21/04/2018 - 22/04/2018)xem lịch     

 + DanhSachThi - CNSX dược phẩm

DanhSachThi - CSNB cấp cứu & HSTC

+ DanhSach - CSSK người cao tuổi

 

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn