- Thời khóa biểu lớp liên thông  (22/9/2018 - 23/9/2018) xem lịch    

 + Danh sách ngoại ngữ.

Danh Sach -CS  trẻ em

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (15/9/2018 - 16/9/2018) xem lịch    

 + Danh Sách - Quản lý tồn trữ thuốc

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (8/9/2018 - 9/9/2018) xem lịch    

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (25/8/2018 - 26/8/2018) xem lịch    

 |+ HL, HBS - Phục hồi chức năng

HL, HBS - Dược Lâm Sàng

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (18/8/2018 - 19/8/2018) xem lịch    

 + DS Thi Kiểm Nghiệm 2

+ DS Thi Dược học cổ truyền

+ DS Thi CSSK Tâm Thần

DS thi CSSK CĐồng

Danh sách thi Thể chất

DS thi Di Truyền

DS Thi Nghiên Cứu Khoa học (1)

- TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (11/8/2018 - 12/8/2018) xem lịch     

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (11/8/2018 - 12/8/2018) xem lịch    

- TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (04/8/2018 - 05/8/2018) xem lịch     

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (04/8/2018 - 05/8/2018) xem lịch    

- TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (28/7/2018 - 29/7/2018) xem lịch     

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (28/7/2018 - 29/7/2018) xem lịch    

 + DS GDTC-SUẤT 1

DS GDTC-SUẤT 2

- TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (21/7/2018 - 22/7/2018) xem lịch     

 - Thời khóa biểu lớp liên thông  (21/7/2018 - 22/7/2018) xem lịch    

 - TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (14/7/2018 - 15/7/2018) xem lịch     

 - Thời khóa biểu lớp liên thông  (14/7/2018 - 15/7/2018) xem lịch    

 + HL, HBS - PP Nghiên cứu khoa học

 - TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (07/7/2018 - 08/7/2018) xem lịch     

 - Thời khóa biểu lớp liên thông  (07/7/2018 - 08/7/2018) xem lịch    

 + DanhSachThi -TC&QLDuoc

DanhSachThi - ĐD&KSNK

DanhSachThi -  DT và Các BTN

- TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (30/06/2018 - 01/7/2018xem lịch     

 - Thời khóa biểu lớp liên thông  (30/06/2018 - 01/7/2018xem lịch       

 - TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (23/06/2018 - 24/06/2018)xem lịch     

 - Thời khóa biểu lớp liên thông  (23/06/2018 - 24/06/2018)xem lịch       

 + DS CSSK TÂM THẦN

CSSK CĐỒNG

 - TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (16/06/2018 - 17/06/2018)xem lịch     

 - Thời khóa biểu lớp liên thông  (16/06/2018 - 17/06/2018)xem lịch       

 + Danh Sách - KIỂM NGHIỆM 2

 - TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (9/06/2018 - 10/06/2018)xem lịch     

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (9/06/2018 - 10/06/2018)xem lịch      

HL, HBS - Dược học cổ truyền

- TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (02/06/2018 - 03/06/2018)xem lịch       

 - Thời khóa biểu lớp liên thông  (02/06/2018 - 03/06/2018)xem lịch      

 + DanhSachThi - Đạo đức nghề nghiệp

 + DanhSachThi - Độc chất

- TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (26/05/2018 - 27/05/2018)xem lịch       

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (26/05/2018 - 27/05/2018)xem lịch      

 + HL, HBS - Tổ chức và quản lý dược 23.5.18

HL, HBS - Điều dưỡng & KS nhiễm khuẩn 23.5.18

- TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (19/05/2018 - 20/05/2018)xem lịch       

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (19/05/2018 - 20/05/2018)xem lịch      

 + DanhSachThi -CSSK TRẻ em

DanhSachThi -CSSK NCT

- TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (12/05/2018 - 13/05/2018)xem lịch        

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (12/05/2018 - 13/05/2018)xem lịch     

DanhSachThi - Hóa dược 2

DanhSachThi - Bào chế 2

DANH SÁCH HỌC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

- TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (05/05/2018 - 06/05/2018)xem lịch      

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (05/05/2018 - 06/05/2018)xem lịch     

 + Danh Sách - Độc chất-01.5.18

- TKB lớp LT ĐH Điều Dưỡng  (21/04/2018 - 22/04/2018)xem lịch     

- Thời khóa biểu lớp liên thông  (21/04/2018 - 22/04/2018)xem lịch     

 + DanhSachThi - CNSX dược phẩm

DanhSachThi - CSNB cấp cứu & HSTC

+ DanhSach - CSSK người cao tuổi

 

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn