CÔNG ĐOÀN

I.CHỨC NĂNG:

- Chức năng giáo dục. 
- Chức năng bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người lao động. 
- Chức năng tham gia công tác quản lý.
II.NHIỆM VỤ

-Thi hành chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Công đoàn cấp trên.

- Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của các tổ Công đoàn

- Định kỳ báo cáo tình hình tổ chức hoạt động Công đoàn với Đảng ủy, Liên đoàn LĐTP Đà Nẵng và thông báo cho các tổ Công đoàn.

-Quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế Công đoàn theo quy định của Nhà nước và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

- Tuyên truyền, kiểm tra giám sát, tổ chức giáo dục, động viên người lao động. 
- Tăng cường mối quan hệ, giữa các bộ phận trong trường. 
- Chăm lo lợi ích người lao động: về vật chất và tinh thần.
- Tổ chức các phong trào thi đua. 
- Tham gia góp ý và xây dựng cải cách tiền lương, BHXH và các lợi ích khác của người lao động. 
- Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo…
III. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG.

-Nguyên tắc tập trung dân chủ

-Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

- BTV họp định kỳ mỗi tháng một lần.

- BCH họp định kỳ một quý một lần, trường hợp đột xuất sẽ do BTV triệu tập.

- Các đồng chí Trưởng ban chủ động lập kế hoạch, báo cáo hoạt động của ban mình phụ trách vào đầu học kỳ.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.

1. Ban thường vụ.

Thay mặt BCH chuẩn bị nội dung các kỳ họp của BCH, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của BCH Công đoàn Trường, của Đảng ủy, của Công đoàn cấp trên; điều hành các hoạt động giữa hai kỳ họp của BCH; báo cáo hoạt động của mình tại Hội nghị thường kỳ của BCH; trực tiếp chỉ đạo các Tổ công đoàn.

2. Chủ tịch.

Chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban thường vụ và BCH; trực tiếp tham gia các Hội nghị cơ chế của Nhà trường, trước khi tham gia Hội nghị cơ chế của Nhà trường , Chủ tịch phải tham khảo ý kiến của Ban Thường vụ hoặc BCH; quản lý tài liệu, tài sản của Công đoàn. Xử lý các văn bản.

3. Phó Chủ tịch.

Cùng với Chủ tịch điều hành mọi hoạt động của BTV và BCH; phụ trách công tác tổ chức; văn hóa, văn nghệ, thể thao; thực hiện các báo cáo theo phân công của BTV; tập hợp các báo cáo và tổng hợp các ý kiến của các Tổ công đoàn; thay mặt Chủ tịch khi Chủ tịch đi vắng.

4. Ủy viên thường vụ.

Phụ trách công tác Tài chính; công tác văn phòng Công đoàn; thực hiện các báo cáo theo phân công của BTV.

5. Ủy ban kiểm tra.

Giúp BTV thực hiện kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn; kiểm tra các Tổ Công đoàn và các đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết của BCH; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Công đoàn; giúp BTV giải quyết các khiếu nại, tố cáo của Đoàn viên. Chủ động lập kế hoạch hoạt động theo năm học, chủ động đề xuất các kiến nghị.

6.Ban nữ công.

Giúp BCH tổ chức các hoạt động theo giới;chỉ đạo các Tổ nữ công, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi là con em CNVC trong Trường; được chỉ định tham gia Hội nghị cơ chế Nhà trường về những vấn đề liên quan đến lợi ích, nguyện vọng của phụ nữ.

*Cơ câu tổ chức: 

- 01 Chủ tịch Công đòan: phụ trách chung. 
- 01 Phó chủ tịch kiêm công tác của ủy ban kiểm tra      

-01 phụ trách công tác nữ công
- 02 Ủy viên

phù điêu đá mỹ nghệ | chiếu rồng đá mỹ nghệ | mộ ba đao đá mỹ nghệ | Tai iwin iwin android máy bộ đàm kenwood | máy bộ đàm motorola | máy nén khí compstar | máy nén khí D&D | máy nén khí | máy đếm tiền silicon | máy dò kim loại | máng cáp điện | máy đo kiểm cáp quang | bộ lưu điện santak | bộ lưu điện hyundai

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y - DƯỢC VIỆT NAM

Địa chỉ: 116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng \ Điện thoại:  024 39 15 25 35 - 024 85 85 85 35 - 08 1515 6666

Văn phòng tuyển sinh tại Hà Nội: 40 Trần Cung, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

Thống kê

Articles View Hits
579471