▪ Trung tâm thể dục thể thao Đức Trí (xem)

  ▪ Trung tâm thông tin tư liệu  (xem)

  ▪ Phòng kế hoạch tài chính  (xem)

  ▪ Khoa kinh tế  (xem)

  ▪ Khoa công nghệ sinh học – môi trường (xem)

  ▪ Khoa công nghệ thông tin (xem)

  ▪ Khoa xây dựng (xem)

  ▪ Khoa điện (xem)

  ▪ Khoa giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh (xem)

  ▪ Tổ Tiếng Anh tiếp lửa truyền thống mười năm  (xem)

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn