LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ CB - GV  CỤM THI ĐUA
BẢNG A BẢNG B
 ĐH KIẾN TRÚC ĐH DUY TÂN
 CĐ ĐỨC TRÍ CĐ BÁCH KHOA
 ĐH ĐÔNG Á
Ngày
 Thi Đấu
Giờ Thi 
Đấu
sân Trận  Đội 
Tỉ  số Ghi Chú
6/3/2015 07H30 KHAI MẠC
06/03/2015 08h00 1 1 CĐ ĐỨC TRÍ- ĐH ĐÔNG Á  3 - 2 A
08h00 2 2 ĐH DUY TÂN - CĐ BÁCH KHOA  7 - 3 B
09/03/2015 17h00 1 3 ĐH KIẾN TRÚC - ĐH ĐÔNG Á  3 - 0 A
10/03/2015 17H00 1 4 ĐH KIẾN TRÚC - CĐ ĐỨC TRÍ  2 - 3  A
BÁN KẾT
12/03/2015 17h00 1 5 CĐ ĐỨC TRÍ CĐ BÁCH KHOA 7-2 
17h00 2 6 ĐH KIẾN TRÚC ĐH DUY TÂN 1-2 
CHUNG KẾT
14/03/2015 16h00 1 7 CĐ ĐỨC TRÍ ĐH DUY TÂN CK
17h00 BẾ MẠC
Chú ý: Các đội có mặt sớm hơn giờ thi đấu 30 phút để làm thủ tục thi đấu 
 - Các đội tham dự có mặt đầy đủ trong lễ khai mạc và mang trang phục thi đấu.

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ SINH VIÊN CỤM THI ĐUA

BẢNG A BẢNG B
 ĐH ĐÔNG Á  ĐH KIẾN TRÚC
 ĐH DUY TÂN  CĐ ĐỨC TRÍ
 CĐ BÁCH KHOA  CĐ VIỆT TIẾN
Ngày
 Thi Đấu
Giờ Thi 
Đấu
sân Trận  Đội 
Tỉ  số Ghi Chú
6/3/2015 07H30 1 KHAI MẠC
06/03/2015 09h00 1 1 ĐH ĐÔNG Á -- CĐ BÁCH KHOA  4 - 1 A
09h00 2 2 ĐH KIẾN TRÚC - CĐ VIỆT TIẾN  11 - 0 B
9/03/2015 16h00 1 3 ĐH ĐÔNG Á - ĐH DUY TÂN  0 - 2 A
16h00 2 4 CĐ VIỆT TIẾN - CĐ ĐỨC TRÍ  0 - 3 B
10/03/2015 16h00 1 5 ĐH DUY TÂN - CĐ BÁCH KHOA A
16h00 2 6 ĐH KIẾN TRÚC - CĐ ĐỨC TRÍ       2 -1 B
BÁN KẾT
12/03/2015 16h00 1 7 ĐH DUY TÂN ĐH KIẾN TRÚC 5-1 
16h00 3 8  ĐH ĐÔNG Á CĐ ĐỨC TRÍ 3-3(5-4) 
CHUNG KẾT
14/03/2015 16h00 1 9 ĐH DUY TÂN ĐH ĐÔNG Á CK
17h00 BẾ MẠC
 - Các đội tham dự có mặt đầy đủ trong lễ khai mạc và mang trang phục thi đấu.

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
456049