THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ

SỐ:    -KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 


Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 2015

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức lễ trao tặng xe cho CLB Dân tộc thiểu số

Nhằm chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2015); 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975- 30/04/2015); 125 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/05/1890-09/05/2015);

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, nay Đoàn trường phối hợp với CLB Dân tộc thiểu số lập kế hoạch tổ chức lễ trao tặng xe đạp của các tổ chức, cá nhân cho CLB Dân tộc thiểu số.

  1. I.MỤC ĐÍCH:

-            Là hoạt động thiết thực, lập thành tích chào mừng 125 ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/05/1890-09/05/2015).

-            Khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiên thuận lợi trong quá trình sinh hoạt hằng ngày.

  1. II.NỘI DUNG:

-            Kết hợp với Ban chủ nhiệm CLB tổ chức buổi sinh hoạt và giao lưu giữa Đoàn trường và các thành viên CLB Dân tộc thiểu số.

-            Lễ trao tặng  xe đạp của các cá nhân:

DANH SÁCH CÁ NHÂN TRAO TẶNG XE

STT

Tập thể/ Cá nhân

Số lượng

1

Mr. Clyde Lewandowski

04

2

Ông Vân Nguyễn

13

  1. III.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1.Thời gian:  15h30 ngày 13 tháng 05 năm 2015

2.Địa điểm :  Hội Trường Lớn trường Cao đẳng Đức Trí

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. 1.Đoàn trường:

-  Lập kế hoạch tổ chức lễ trao tặng xe đạp cho sinh viên CLB Dân tộc thiểu số.

-  Phụ trách hỗ trợ CLB Dân tộc thiểu số trong việc quản lý và gìn giữ tài sản.

2.CLB Dân tộc thiểu số:

-         Lập ban quản lý phụ trách và chịu trách nhiệm bảo quản tài sản.

              Nơi nhận:

-      Chi bộ, BGH(b/c); Thành đoàn(b/c)

-          Ban chủ nhiệm CLB Dân tộc thiểu số

-         Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

P. BÍ THƯ

 

 

 

                     Trần Ngọc Quỳnh Anh

 

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn

 

Thống kê

Articles View Hits
475372