BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ – ĐÀ NẴNG

                                                    

Số :        /TB - CDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Đà Nẵng, ngày       tháng     năm 2016

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

 

       Trường Cao đẳng Đức Trí thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2016 như sau:

I. Đối tượng tuyển sinh:

- Các thí sinh có đủ điều kiện xét tuyển trong cả nước.

- Lý lịch bản thân rõ ràng, có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

II. Thời gian địa điểm và hình thức đào tạo

1. Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm

2. Hình thức đào tạo: Chính qui theo hệ thống tín chỉ

3. Địa điểm đào tạo: Tại cơ sở Trường Cao đẳng Đức Trí - Đà Nẵng

4. Chương trình đào tạo: Xem chương trình đào tạo các ngành và chuyên ngành trên Website của Trường: http://ductri.edu.vn

5. Bằng cấp: Được cấp bằng Cử nhân Cao đẳng hệ chính qui, được liên thông lên Đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

III.  Chỉ tiêu tuyển sinh: 

Cao đẳng chính quy: 1.500, cao đẳng liên thông chính quy: 300

IV.  Phương thức tuyển sinh:

- Phương thức 1: Điểm trúng tuyển là Tổng điểm của 03 môn thi THPT quốc gia với điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực (thực hiện theo Thông tư 06/2014/TT- BGDĐT ngày 11 tháng 03 năm 2014) rồi lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu đã thông báo.

- Phương thức 2: Đề án tuyển sinh riêng: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào Điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp môn thi của 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt 5,5 trở lên, riêng môn năng khiếu sẽ tổ chức thi tuyển tại trường.

- Ngoài ra, tuyển thẳng và xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể như sau:

 

STT

TÊN TRƯỜNG
NGÀNH HỌC

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP MÔN

 XÉT TUYỂN
(Ghi theo mã

tổ hợp môn)

CHỈ TIÊU

1

Quản trị kinh doanh

C510102

A00, D01, C00, B00

150

2

Kế toán

C420201

A00, D01,C00, B00

150

3

Tài chính ngân hàng

C340301

A00, D01, C00, B00

100

4

Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng

C340201

A00, D01, C00, V00

150

5

Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

C140206

A00, A01, D01, C00

150

6

Tin học ứng dụng

C480202

A00, D01,C00, B00

150

7

Công nghệ sinh học

C510301

A00, D01, C00, B00

150

8

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C340101

A00, D01, C00, B00

200

9

Giáo dục thể chất

C510406

A00, T00, C00, D01

300

 

V. Quy trình tổ chức xét tuyển:

1 . Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

+ Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Hồ sơ đăng kí xét tuyển theo mẫu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào điểm trung bình các Tổ hợp môn của cả năm lớp 12 của 06 môn học là Toán, Ngữ văn, Anh văn, Lý, Hóa, Sinh, thì hồ sơ đăng ký xét tuyển (theo đề án tuyển sinh riêng) gồm có:

- Đơn đăng ký xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng vào Trường Cao đẳng Đức Trí - Đà Nẵng do Hội đồng Tuyển sinh trường cung cấp hoặc có thể tải từ website của Trường: http://ductri.edu.vn

- Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm đăng ký xét tuyển)

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia)

- Bản sao có công chứng Học bạ THPT (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên điểm trung bình cả năm lớp 12).

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

- 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận (số nhà, đường phố, thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố nơi thí sinh cư trú, số điện thoại nếu có).

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

+ Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả trong học bạ cả năm lớp 12 THPT: Thời gian nộp hồ sơ bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2015 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2016.

3. Phương thức nhận hồ sơ:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia nộp hồ sơ theo qui định trong lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hết thời gian qui định, thí sinh nộp trực tiếp tại Bộ phận tuyển sinh - Trường Cao đẳng Đức Trí - Đà Nẵng hoặc gửi qua bưu điện về: Hội đồng tuyển sinh – Trường Cao đẳng Đức Trí - Đà Nẵng – số 116 Nguyễn Huy Tưởng, Phường  Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0511.6265.255.

-  Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả trong học bạ cả năm lớp 12 THPT nộp hồ sơ theo thời gian nêu trên về: Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Đức Trí - Đà Nẵng theo địa chỉ trên.

-  Ngoài ra các thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại website của trường: http://ductri.edu.vn

4 . Chính sách ưu tiên và lệ phí xét tuyển:

- Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

- Lệ phí xét tuyển: thực hiện theo quy định hiện hành.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại: Trường Cao đẳng Đức Trí - Đà Nẵng – số 116 Nguyễn Huy Tưởng, Phường  Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0511.6265.255.

Website: http://ductri.edu.vn

Hotline: 0905.457.474

 

                                                                                           Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 2016

                                                                                              TM.HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                                    (Đã ký)

 

 

                                                                                                       ThS. Lương Duy Thảo

 

bogddtthuvien1 1 

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn