DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2016

 

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH GDTC NĂM 2016

 

Trường Cao đẳng Đức Trí thông báo tuyển sinh Cao đẳng liên thông năm 2017

 

bogddtthuvien1 1 

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn