Tuyển sinh trung cấp hệ chính quy năm 2017 như sau:

 

  Thông báo tuyển sinh Cao đẳng năm 2017 như sau.

Trường Cao đẳng Đức Trí thông báo tuyển sinh Cao đẳng liên thông năm 2017

 

bogddt thuvienso 

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn