324

Trường Cao đẳng Đức Trí thông báo tuyển sinh Cao đẳng liên thông năm 2018:

 
324

 

Trường Cao đẳng Đức Trí thông báo tuyển sinh năm 2018 như sau

  Thông báo tuyển sinh Cao đẳng năm 2017 như sau.

324

Trường Cao đẳng Đức Trí tuyển sinh văn bằng 2 năm 2018 như sau:

Trường Cao đẳng Đức Trí thông báo tuyển sinh Cao đẳng liên thông năm 2017

 

Tuyển sinh trung cấp hệ chính quy năm 2017 như sau:

Trường Cao Đẳng Đức Trí

116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng - ĐT: 0236 6265 255 - Hotline: 0905 457 474 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website:www.ductri.edu.vn